Conduco is specialist in proces-, project- verander- en programmamanagement. Sinds 2005 helpen we klanten met uitdagingen op het snijvlak van business en ICT. We weten dus uit ervaring dat klanten geen advies maar een oplossing willen. Dat is altijd ons vertrekpunt. We adviseren niet alleen, maar begeleiden ook de implementatie. Zo lossen we complexe problemen van klanten snel en pragmatisch op en vergroten hun succes.

Onze doelgerichte aanpak spreekt klanten aan. We hebben inmiddels duurzame relaties opgebouwd in het bedrijfsleven en bij de overheid. De combinatie van onze ervaren consultants en de praktijkgerichte aanpak, heeft geleid tot een gevarieerde klantenkring. Bovendien zijn we preferred supplier voor gerenommeerde klanten zoals KPN, Rijksoverheid, VWT.

Onze huidige positie schept ook hoge verwachtingen bij onze klanten. En terecht. Als bedrijf dat ‘vergroten van succes’ als credo heeft, blijven wij op zoek naar ontwikkeling en groei. Van onze organisatie, onze mensen en onze klanten.

Methodieken worden steeds meer een gemeenschappelijke taal binnen organisaties en daarmee ook de taal van de consultants van Conduco. Natuurlijk is de brede kennis en bewezen ervaring van onze consultants de kracht van Conduco. Door Conduco worden bij de klant passende methodieken toegepast om het resultaat te sturen en successen te realiseren.

Voorbeelden van toegepaste  methodieken:

 • Informatiemanagement - BISL

 • Procesmanagement – Lean/Agile

 • Project Portfolio Management – Conduco specifieke aanpak

 • Programma/project management - MSP/Prince2

 • Service management/Beheersprocessen – ITIL

 • PSO – Conduco is gecertificeerd

De overheid moeten steeds transparanter opereren. ‘Zijn doelstellingen haalbaar?’ en ‘Hoe effectief is het uitgevoerde beleid?’ zijn wezenlijke vragen voor veel overheidsorganisaties. Om de effectiviteit en kwaliteit van beleid inzichtelijk te maken heeft Conduco de Quick Scan overheid ontwikkeld. Deze snelle scan geeft overheden een goed beeld van hun beleid en vooral ook waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Conduco ontwikkelde de Quick Scan om overheidsorganisatie te helpen kwaliteit en effectiviteit van beleid af te zetten tegen doelstellingen en ambities. De scan biedt binnen 24 uur een compleet rapport met een positiebepaling, inclusief een gedetailleerde analyse van de resultaten. Dit rapport is de basis om samen met opdrachtgevers te bepalen welke acties nodig zijn om beleid te stroomlijnen of aan te scherpen.

Hoewel de aard van het rapport per opdrachtgever en beleidsterrein verschilt, krijgen organisaties met de Quick Scan inzicht in:

 • de effectiviteit van hun beleid

 • de haalbaarheid van ambities

 • behaalde resultaten

 • doelgerichte sturing

 • aandachtspunten

 • concrete actiepunten

ITIL is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot de standaard voor de inrichting van ICT-beheerprocessen. Vrijwel alle organisaties in Nederland die hun ICT-organisatie professioneel hebben ingericht, gebruiken een vorm van ITIL. Vanzelfsprekend zetten de service managers van Conduco deze best practices in om bedrijven een stabiele basis voor verbetering geven.

Met ITIL als referentiekader verbinden onze service managers de potentie en de doelstellingen van een organisatie met elkaar. Met deze aanpak leidt iedere ITIL-implementatie tot een uniek en passend resultaat voor klantorganisaties.

Conduco benadert ITIL-implementaties zeer pragmatisch en met aandacht voor het draagvlak dat de verandering heeft. Een gedegen voorbereiding en geleidelijke uitvoering, zorgen dat verwachte effecten altijd bekend zijn bij de betrokkenen. Want alleen met voldoende draagvlak bij management en medewerkers is een ITIL-implementatie succesvol. In ons proces staan vier veranderdoelstellingen centraal:

 • Managementstijl en besturing

 • Procesbeschrijving en onderhoud

 • Gedrag en houding van medewerkers

 • Inrichting van ondersteunende tools

Neem contact met ons op!
Contact