Het Team Projectmanagement bestaat uit een groep van 9 projectenmanagers verdeeld over projecten in verschillende fases. De senior projectmanager draagt zorg voor de ontwikkeling van drie sleutelgebieden in de stad, waardoor investeringen en nieuwe ontwikkelingen op gang komen.

Juist de werkzaamheden van het Team Projectmanagement vragen om competenties die passen bij de nieuwe cultuur. Externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen, sensitiviteit voor deze omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal.

 

 

Werkzaamheden

 • Uitvoeren van processen behorende bij het  project;
 • Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met  overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente;
 • Het onderhandelen met externe partijen;
 • Het kunnen coördineren en aansturen van het proces om te komen tot een (samenwerkings) overeenkomst met externe partijen,
 • Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/proces, zowel intern binnen het project als binnen de gemeente als geheel, van de evenwichtige inbreng van de verschillende disciplines in het geval van blijvende verschillen van inzicht, het zelfstandig formuleren van adviezen aan de projectmanager;
 • Het samenwerken met de leden van projectgroep  die bestaan uit professionals afkomstig van verschillende afdelingen;
 • Samenwerken en delen van ervaringen met andere projectleiders uit het team;
 • Het op basis van het Definitief Ontwerp verder voorbereiden en laten realiseren van de volgende voorzieningen: fietsenstallingen, toegangswegen, langzame verkeersroutes, Park & Ride / Kiss & Ride, inrichting Voorpleinen, busvoorzieningen.

 

Hardskills

 • HBO+ niveau met zeer ruime ervaring
 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider in de civiele techniek opgedaan gedurende de laatste 8 jaar bij de (semi) overheid (50%)
 • Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving (50%)
 • Aansturen Ingenieursbureau
 • Verleggingstrajecten kabels en leidingen
 • Aansturen en begeleiden van aanbestedingstrajecten
 • Werken binnen multidisciplinaire projecten
 • Afstemming met stakeholders en gebruikerspartijen
 • Projectbeheersing
 • Gecertificeerd Prince2

 

Softskills

 • Teamspeler
 • Goed analyserend vermogen
 • Onderhandelingsvaardig
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Met creatieve oplossingen kunnen komen
 • Open en eerlijke houding binnen het team  en naar de buitenwereld
 • Sterk resultaatgerichte instelling en weet deze op motiverende wijze over te brengen op jouw project team en omgeving.
 • Sociale vaardigheden voor besturing projectorganisatie en managen van verwachtingen bij vele betrokken partijen.